LK WEBSITE GIÁO DỤC

Lượt truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 1


Hôm nayHôm nay : 62

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 1812

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 56252

KẾ HOẠCH SINH HOẠT CHUYÊN MÔN LIÊN TRƯỜNG VỀ MHTHMVN

Thứ năm - 24/11/2016 15:47 | Số lần đọc: 118
Chiều 23/11 cụm sinh hoạt chuyên môn liên trường cụm 2 - PGD Hương Khê gồm các trường Tiểu học : Gia Phố, Hương Giang, Hương Vĩnh, Phú Phong, Hương Lâm, Hương Xuân đã tổ chức dự giờ 2 tiết và chia sẻ các nội dung về dạy học, thực hiện thông tư 22/2016
PHÒNG GD -ĐT HƯƠNG KHÊ           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
      CỤM CHUYÊN MÔN 2                                      Độc lập -Tự do - Hạnh phúc

       
   
 

Số 01/KH – CCMLT2           Hương Khê, ngày 03  tháng 11 năm 2016                                                                            
KẾ HOẠCH
Sinh hoạt Cụm chuyên môn số 2 Mô hình THMVN
Năm học 2016-2017
 
Căn cứ hướng dẫn số 588/PGD&ĐT của Phòng GD&ĐT ngày 19/9/2016 về việc hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2016 - 2017 cấp tiểu học của Phòng GD&ĐT Hương Khê;     
 Căn cứ Kế hoạch số 622//KH-PGD-TH  ngày 28/9/2016 về hướng dẫn kế hoạch tháng 10/2016 cấp tiểu học của Phòng GD&ĐT Hương Khê;
Căn cứ công văn 669/PGD ĐT-GDTH ra ngày 18-10-2016 về việc sinh hoạt chuyên môn liên trường năm học 2016 – 2017 của Phòng GD&ĐT Hương Khê. 
    Cụm chuyên môn liên trường số 2 dạy học theo Mô hình trường học mới Việt Nam gồm các trường tiểu học Hương Lâm, Hương Xuân, Hương Vĩnh, Phú Phong, Gia Phố, Hương Giang thống nhất xây dựng kế hoạch sinh hoạt chuyên môn năm học 2016 – 2017 của cụm cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU
1. Mục đích
Tổ chức các hoạt động chuyên môn trong cụm nhằm tạo cơ hội giao lưu học hỏi, trao đổi, học tập kinh nghiệm trong công tác quản lý, trong giảng dạy mô hình trường học mới Việt Nam cho các thành viên trong cụm tạo điều kiện hoàn thiện cho mỗi đơn vị nhà trường. Xây dựng nề nếp chuyên môn, giải quyết những khó khăn vướng mắc của mỗi nhà trường nhằm đổi mới phương pháp dạy học góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục và nâng cao tay nghề cho đội ngũ cán bộ và giáo viên.
2. Yêu cầu
Đối với công tác quản lý: Ban Giám Hiệu các trường cần tạo điều kiện cho các thành viên  tham gia tích cực, đạt hiệu quả tốt nhất trong mọi hoạt động. Đối với công tác chuyên môn, đây là khâu then chốt, trọng tâm của Cụm chuyên môn. Mỗi vấn đề đưa ra phải được bàn bạc thống nhất ở tất cả các trường trong cụm, từng nội dung theo kế hoạch phải được chuẩn bị kỹ lưỡng trước khi thực hiện nhằm nâng cao tay nghề giáo viên, học sinh được học tập chủ động, tích cực, hứng thú.  
Mỗi thành viên trong Cụm chuyên môn  phải có tinh thần chủ động, tích cực tham mưu để các buổi sinh hoạt được phong phú về hình thức tổ chức, sâu sắc về chuyên môn, có tác dụng nâng cao chất lượng mọi mặt của mỗi nhà trường để thực sự mỗi trường trong Cụm chuyên môn 2 đều là những đơn vị mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học.
II. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ TRONG CỤM
2.1. Ban chỉ đạo
TT Họ và tên Chức vụ Đơn vị Nhiệm vụ
1 Võ Thị Thanh Hương HT TH Phú Phong Cụm trưởng – PT Chung
2 Lê Công Thảo HT TH Hương Vĩnh Cụm phó–báo cáo nạp PGD
3 Đặng Thị Thu Hà HT TH Hương Xuân Thành viên – PT hậu cần
4 Lê Ngọc Sơn HT TH Gia Phố Thành viên  – PT khối 5
5 Phạm  Quang Dũng HT TH Hương Giang Thành viên – PT khối 4
6 Đinh Hữu Song HT TH Hương Lâm Thành viên – PT khối 3
2.2. Phụ trách chuyên môn
Nhóm Họ và tên Chức vụ Đơn vị Nhiệm vụ
1 ( Khối 3) Nguyễn Xuân Quý PHT TH Gia Phố Trưởng nhóm 1 - PTC
Phan Thị Chúc PHT TH Hương Giang HT Hồ sơ nạp thư kí
Lê Hữu Cường PHT TH Hương Lâm  
2 (Khối 4 ) Lê Thị Lan PHT TH Hương Xuân Trưởng nhóm 2 - PTC
Nguyễn Thị Hùng PHT TH Gia Phố HT Hồ sơ nạp thư kí
Mai Văn Minh PHT TH Hương Vĩnh  
3( Khối 5) Đậu Văn Duẩn PHT TH Hương Lâm Trưởng nhóm 3- PTC
Nguyễn Thị Nga PHT TH Phú Phong HT Hồ sơ nạp thư kí
Nguyễn Thị Soa PHT TH Hương Giang  
Thư kí cụm,
tổng hợp
Lưu Thị Sâm PHT TH Hương Vĩnh PTC 3 nhóm – hỗ trợ cụm phó  hoàn thành báo cáo SH cụm nạp PGD sau ngày SHCM
 
2.3. Cụm trưởng
- Xây dựng kế hoạch sinh hoạt cụm chuyên môn, trao đổi với cán bộ quản lí các trường trong cụm để thống nhất kế hoạch, nội dung, hình thức sinh hoạt.
- Báo cáo tình hình thực hiện sinh hoạt cụm chuyên môn về Phòng Giáo dục và Đào tạo theo quy định.
- Đăng kí lịch công tác với Phòng Giáo dục và thông báo thời gian thực hiện các nội dung trong kế hoạch sinh hoạt cụm chuyên môn và các vấn đề có liên quan đến cán bộ quản lí các trường trong cụm.
2.4. Cụm phó
- Thực hiện công tác hậu cần, hoàn thành bản báo cáo nạp PGD đúng quy định.
-  Đôn đốc và thông báo các thành viên còn lại của cụm về lịch kiểm tra và thao giảng, liên hệ địa điểm thao giảng.
- Phối hợp với cụm trưởng thực hiện kế hoạch chung của cụm và thực hiện nhiệm vụ đã đề ra trong kế hoạch.
2.5. Thư kí cụm
- Chuẩn bị các biên bản thảo luận, điểm danh GV tham gia SHCM
 - Ghi chép nội dung sinh hoạt cụm chuyên môn, tổng kết biên bản sau mỗi tháng sinh hoạt chuyên môn và nộp về Phòng Giáo dục và Đào tạo vào cuối  đợt SHCM tháng, năm học.
2.6. Đối với CBQL các đơn vị trong cụm
- Triển khai kế hoạch này tới các giáo viên trong đơn vị mình nắm để thực hiện.
- Giao chuyên đề mà đơn vị đã đăng ký cho giáo viên thực hiện, xây dựng nội dung chương trình làm việc… 
- Thông báo cho các đơn vị trong cụm hoặc báo cho cụm trưởng thông báo tới các thành viên trong cụm thời gian tổ chức thực hiện từng chuyên đề của đơn vị được giao.
- Bố trí giáo viên của đơn vị đi tham dự chuyên đề.
- Tạo điều kiện thuận lợi cho các thành viên trong cụm đến sinh hoạt tại trường mình.
2.7. Đối với đơn vị nơi đặt làm địa điểm tổ chức
-Tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các giáo viên thực hiện các chuyên đề đã xây dựng.
- Chuẩn bị phòng làm việc, máy chiếu ( nếu cần)…. và người trợ giúp.
- Bố trí GV thao giảng, chuyên đề.( SHCM trường nào trường đó bố trí thao giảng, chuyên đề báo cho cụm trưởng nội dung chuyên đề, tiết dạy để thông báo cho các trường khác biết )
2.8. Đối với giáo viên
- Đến tham dự đầy đủ các chuyên đề.
- Có ghi chép và đóng góp các ý kiến tích cực góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy bộ môn.
- Tuân thủ nội quy của đơn vị đứng ra tổ chức.
IV. LỊCH VÀ NỘI DUNG SINH HOẠT
 ( Các tiết dạy nên bố trí dạy HĐNGLL, GDKNS, trải nghiệm,.... Còn ; Chuyên đề theo từng nội dung khác nhau như : TT 22/2016, công cụ hỗ trợ học tập , HĐNGLL, các cuộc giao lưu, HĐ Thư viện,...)
THÒI GIAN ĐỊA ĐIỂM NỘI DUNG SINH HOẠT HT CHỈ ĐẠO
 
14h, thứ 4 ngày 23/11/2016
Trường tiểu học
Hương Giang
- Dự giờ và chia sẻ chuyên môn theo mô hình trường học mới Việt Nam.
- Trao đổi về thực hiện thông tư 22/BGD&ĐT : Đánh giá HS tiểu học.
- Chia sẻ khó khăn vướng mắc trong thực hiện dạy, học, đánh giá HSTH
( nếu có )
Thầy Phạm Quang Dũng
 
14h, thứ tư ngày 21/12/2016
Trường tiêu học
Gia Phố
- Dự giờ và chia sẻ chuyên môn theo mô hình trường học mới Việt Nam.
- Trao đổi, chia sẻ  về việc áp dụng một số công cụ hỗ trợ học tập thành tố tích cực của MHTHM vào dạy học.
- Chia sẻ khó khăn vướng mắc trong thực hiện dạy, học, đánh giá HSTH
( nếu có )
Thầy Lê Ngọc Sơn
14h, thứ 4, ngày 22/2/2017 Trường tiểu học Hương Lâm - Dự giờ và chia sẻ chuyên môn theo mô hình trường học mới Việt Nam.
- Trao đổi, chia sẻ  về việc thực hiện HĐNGLL.
- Chia sẻ khó khăn vướng mắc trong thực hiện dạy -  học, đánh giá HSTH
( nếu có )
Thầy Đinh Hữu Song
14h, thứ 4, ngày 15/3/2017 Trường tiểu học Hương Vĩnh - Dự giờ và chia sẻ chuyên môn theo mô hình trường học mới Việt Nam.
- Trao đổi, chia sẻ  về việc thực hiện    
các cuộc giao lưu.
- Chia sẻ khó khăn vướng mắc trong thực hiện dạy -  học, đánh giá HSTH
 ( nếu có )
Thầy Lê Công Thảo
14h, thứ 4, ngày 12/4/2017 Trường tiểu học Hương Xuân - Dự giờ và chia sẻ chuyên môn theo mô hình trường học mới Việt Nam.
- Trao đổi, chia sẻ  về việc thực hiện    
Hoạt động thư viện.
- Chia sẻ khó khăn vướng mắc trong thực hiện dạy -  học, đánh giá HSTH
( nếu có )
Cô Đặng Thị Thu Hà
14h, thứ 4, ngày 10/5/2017 Trường tiểu học Phú Phong Tổng kết - rút kinh nghiệm- nêu vướng mắc khó khăn, đề xuất kế hoạch SHCM cụm năm học tới. Cô Võ Thị Thanh Hương
                                               
III/ CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC
- Hiệu trưởng các trường trong cụm chỉ đạo thực hiện các nội dung sinh hoạt cụm chuyên môn của đơn vị mình một cách chủ động, thiết thực. tạo điều kiện về CSVC, thời gian cho GV tham gia, thường xuyên theo dõi tình hình hoạt động của cụm.
- Phó Hiệu trưởng các trường xây dựng và báo cáo chuyên đề, xây dựng tiết dạy đã đăng kí, điều động tổ nhóm thảo luận rút kinh nghiệm.
- Giáo viên các trường trong cụm theo sự điều động của Ban giám hiệu để tham gia sinh hoạt cụm chuyên môn đầy đủ, nghiêm túc, hiệu quả.
- Các thành viên trong cụm chủ động, sáng tạo và luôn tham mưu với cụm trưởng, cụm phó các vấn đề về chuyên môn, tổ chức,… để việc sinh hoạt cụm chuyên môn thành nề nếp và hoạt động đạt chất lượng cao, hiệu quả, thiết thực.
-  Nếu có vướng mắc cần thay đổi kế hoạch thì phải báo cáo kịp thời với cụm trưởng để có hướng giải quyết.
IV. HỒ SƠ NỘP VỀ CỤM
- Giáo án thao giảng, các bài chuyên đề, tham luận hội thảo,...
-  Biên bản sinh hoạt chuyên môn cụm ( nhóm )
Yêu cầu gửi về cụm trưởng ngay cuối buổi sinh hoạt chuyên môn liên trường.
V. KINH PHÍ:
Dự kiến kinh phí: 200.000đ/trường ( chi đồ dùng dạy học, nước uống và tiếp khách).
Trên đây là toàn bộ kế hoạch thực hiện sinh hoạt chuyên môn cụm 2 năm học 2016 – 2017, đề nghị các trường trong cụm triển khai thực hiện đầy đủ, đúng quy định. Trong quá trình tổ chức thực hiện nếu có thay đổi về nội dung, chương trình, thời gian làm việc sẽ được bổ sung và thông báo tới các thành viên trong cụm và Lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo  Hương Khê chỉ đạo và duyệt thực hiện./.    
                                                                           
Nơi nhận:                                                       CỤM TRƯỞNG CỤM 2                    
- PGD-ĐT (để b/c);                                         ĐƠN VỊ TRƯỜNG TIỂU HỌC PHÚ PHONG
- Các trường TH cụm 2 (để t/h);                                           
- Lưu/ HS cụm 
                                                            Võ Thị Thanh Hương
 
                           Duyệt của Phòng Giáo dục và Đào tạo
KT. TRƯỞNG PHÒNG
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG
 
 
 
                              Hà Thị Hiền
 
 
 
 
 
 
 
 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin cũ hơn