A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Giấy mời sinh hoạt chuyên môn cụm

PHÒNG GD&ĐT HƯƠNG KHÊ CỤM SHCM SỐ 3 Số: 03 /GM-CUM3 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hương Khê, ngày 10 tháng 4 năm 2018 GIẤY MỜI Thực hiện kế hoạch số 531/PGDĐT-GDTH , ngày 31 tháng 9 năm 2017 của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Hương Khê; Kế hoạch số 01/KH-CUM3, ngày 18 tháng 9 năm 2017 của Cụm chuyên môn số 3, về Kế hoạch sinh hoạt chuyên môn liên trường năm học 2017- 2018. Được sự nhất trí của Lãnh đạo phòng GD-ĐT và các trường trong cụm. Cụm sinh hoạt chuyên môn số 3 tổ chức lễ Tổng kết cụm năm học 2017-2018. 1. Thành phần kính mời: Ở Phòng: - Cô giáo Hà Thị Hiền, Phó trưởng phòng GD&ĐT. - Thầy giáo Trần Quốc Toản, chuyên viên Phòng GD&ĐT; Ở cụm trường: - Cán bộ quản lí, Giáo viên, Nhân viên các trường Tiểu học Phú Gia, Hương Vĩnh, Hương Thủy, Phú Phong; 2. Thời gian: 01 buổi, từ 14 h giờ 00 phút, ngày 13 tháng 4 năm 2018. 3. Địa điểm: Tại trường Tiểu học Hương Vĩnh Hương Khê. Trân trọng kính mời đại biểu đến dự Tổng kết công tác cụm sinh hoạt chuyên môn liên trường cụm 3, năm học 2017-2018 Nơi nhận: - Như thành phần; - Lưu VT/Tr. T.M CỤM CM SỐ 3 CỤM TRƯỞNG Lê Công Thảo HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TH HƯƠNG THỦY
PHÒNG GD&ĐT HƯƠNG KHÊ
CỤM SHCM SỐ 3
 
 
 

              Số: 03 /GM-CUM3
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
 
 
 

Hương Khê, ngày 10 tháng 4 năm 2018
 
 
GIẤY MỜI
 
 
 
 
 
 

Thực hiện kế hoạch số 531/PGDĐT-GDTH , ngày 31 tháng 9 năm 2017 của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Hương Khê; Kế hoạch số 01/KH-CUM3, ngày 18 tháng 9 năm 2017 của Cụm chuyên môn số 3, về Kế hoạch sinh hoạt chuyên môn liên trường năm học 2017- 2018. Được sự nhất trí của Lãnh đạo phòng GD-ĐT và các trường trong cụm. Cụm sinh hoạt chuyên môn số 3 tổ chức lễ Tổng kết cụm năm học 2017-2018.
1. Thành phần kính mời:
Ở Phòng:
- Cô giáo Hà Thị Hiền, Phó trưởng phòng GD&ĐT.
- Thầy giáo Trần Quốc Toản, chuyên viên Phòng GD&ĐT;
Ở cụm trường:
- Cán bộ quản lí, Giáo viên, Nhân viên các trường Tiểu học Phú Gia, Hương Vĩnh, Hương Thủy, Phú Phong;
2. Thời gian: 01 buổi, từ 14 h giờ 00 phút, ngày 13 tháng 4 năm 2018.
 
3. Địa điểm:  Tại trường Tiểu học Hương Vĩnh Hương Khê.
Trân trọng kính mời đại biểu đến dự Tổng kết công tác cụm sinh hoạt chuyên môn liên trường cụm 3, năm học 2017-2018
 
  Nơi nhận:
   - Như thành phần;
   - Lưu VT/Tr.
T.M CỤM CM SỐ 3
CỤM TRƯỞNG
 
 
 
      
  Lê Công Thảo
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TH HƯƠNG THỦY
 
 
 

Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài viết liên quan