A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Báo cáo vi phạm kế hoạch hóa gia đình

   UBND HUYỆN HƯƠNG KHÊ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM    
TRƯỜNG TH PHÚ PHONG
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
   
                             
            DANH SÁCH CÁN BỘ, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN VI PHẠM CHÍNH SÁCH DS - KHH GIA ĐÌNH  
        (Thời gian sinh từ 01/10/2017 đến 2/4/2018, ghi rõ ngày tháng sinh con theo giấy khai sinh)  
                             
TT Đơn vị cũ (đối với những đối tượng điều chuyển công tác) Đơn vị công tác hiện tại Họ và tên Ngày tháng
 năm sinh
Chức vụ Sinh
con thứ 
Thời gian
sinh (ghi rõ ngày tháng sinh con theo giấy khai sinh)
Họ tên
( vợ hoặc chồng)
Nghề nghiệp
 và đơn vị công tác
Diễn giải
( vỡ kế hoạch, sinh con 1 bề, lý do khác,..)
Ghi chú (Đã có xử lý, kỷ luật chưa?Nếu đã xử lý kỷ luật rồi thì ở mức độ nào? Có đối tượng dự kiến sinh con từ 03/4/2018-31/5/2018
Ngày Tháng Năm
  Không Không Không                     không
                             
                             
                      Hương Khê, ngày   5   tháng 4 năm 2018
  Người lập biểu                     HIỆU TRƯỞNG
                             
                             
                             
  Mai Thị Kim Cúc                     Võ Thị Thanh Hương


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài viết liên quan