29/09/18  Tin nội bộ  345
        Thực hiện nhiệm vụ năm học 2018-2019, BGH hướng dẫn các tổ, bộ phận thực hiện một số nội trọng tâm tháng 10/2018, cụ thể như sau:
 29/09/18  Tin nội bộ  356
       Tháng 9 năm 2018 với những hoạt động kỉ niệm 73 năm cách mạng tháng 8 và ngày Quốc khánh 02-9; Khai giảng năm học mới 2018-2019, BGH trường TH Phú Phong hướng dẫn các bộ phận một số nhiệm vụ trọng tâm sau:
 11/04/18  Tin nội bộ  637
PHÒNG GD&ĐT HƯƠNG KHÊ CỤM SHCM SỐ 3 Số: 03 /GM-CUM3 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hương Khê, ngày 10 tháng 4 năm 2018 GIẤY MỜI Thực hiện kế hoạch số 531/PGDĐT-GDTH , ngày 31 tháng 9 năm 2017 của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện ...
 10/04/18  Tin nội bộ  319
Kế hoạch tham quan, dã ngoại
 10/04/17  Tin nội bộ  302
KẾ HOẠCH Tham quan : “Địa chỉ đỏ’ Năm học 2016 - 2017 I.Mục đích: Thực hiện nhiệm vụ năm học 2016 - 2017; chương trình công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm 2016 - 2017; thực hiện phong trào “Xây dựng trường học thân thiện – Học sinh tích cực” nhằm tăng cường giáo dục và rèn kỹ năng sống ...