Tiết mục Kể chuyện " Mười Cô Gái Ngã Ba Đồng Lộc"

Mừng Chiến thắng 30/4 Giải phóng Miền Nam Thống nhất đất nước.