Tiết mục đặc sắc nhất trong "Ngày hội đọc sách Gia đình" do cặp mẹ con Lê Nguyễn Gia Nhi và 20 HS lớp 3B thể  hiện.