Thông tin chi tiết:
ĐẶNG THỊ THU HÒE
HIỆU TRƯỞNG ĐẶNG THỊ THU HÒE
Ngày tháng năm sinh 15/07/1970
Giới tính Nữ
Trình độ Đại học Sư phạm Tiểu học
Thuộc về bộ phận CÁN BỘ QUẢN LÝ
Địa chỉ Trường Tiểu học Phú Phong, xã Phú Phong, Hương Khê, Hà Tĩnh.
Điện thoại 0976 235 264
Email th.ht.phuphong.phk@gmail.com
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách
Thành tích

Giáo viên Giỏi Cấp Tỉnh - "Viên phấn hồng" cấp Tỉnh;

Cán bộ Quản lý Giỏi cấp huyện ( năm 2012)

Giỏi việc nước - Đảm việc nhà cấp Trung ương và cấp Tỉnh;