21/12/20  Tin tức - Sự kiện  52
Thực hiện văn bản  số 677/PGDĐT-GDTH ngày 29/9/2020 về việc hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2020 - 2021 cấp Tiểu học huyện Hương Khê; Văn bản số 01/KH-CCM 4 ngày 05 tháng 11 năm 2020 về việc thực hiện kế hoạch sinh hoạt chuyên môn cụm 4.